W naszej ofercie magnesy: magnes neodymowy, ferrytowe, AlNiCo, SmCo, chwytaki magnetyczne, uchwyty, stoły, separatory.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya

Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya to prawo oparte na doświadczeniach Faradaya z 1831 roku. Wyraża relację pomiędzy zmianą wartości strumienia magnetycznego przechodzącego przez obszar objęty przez zamkniętą pętlę i pola elektrycznego wyindukowanego na tej pętli:

V= \oint\limits_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -{d\Phi_B \over dt}

Może też być wyrażone w postaci:

V= \oint\limits_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \ { d \over dt } \int\limits_S  \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}


gdzie:

 • V - siła elektromotoryczna powstająca w pętli,
 • E - natężene wyindukowanego pola elektrycznego,
 • l - pętla,
 • dl - nieskończenie mały odcinek pętli,
 • ΦB - strumień indukcji magnetycznej,
 • dt - nieskończenie mały odcinek czasu,
 • s - powierzchnia zamknięta pętlą l,
 • {d\Phi_B \over dt} - szybkość zmiany strumienia indukcji magnetycznej,
 • B - indukcja magnetyczna.

Współcześnie wyrażane jest często w postaci różniczkowej:

\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}} {\partial t}

będąc jednym z równań Maxwella.

W przypadku zwojnicy o N zwojach upraszcza się do postaci:

V=-N{\Delta \Phi \over \Delta t}

gdzie:

 • V jest wyindukowaną siłą elektromotoryczną (SEM) i ΔΦ/Δt zmianą strumienia magnetycznego Φ w przedziale czasowym Δt

Kierunek siły elektromotorycznej (ujemny znak we wzorach) określa prawo Lenza.

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya

Strumień indukcji magnetycznej jest strumieniem pola dla indukcji magnetycznej.

Strumień przepływający przez powierzchnię S jest zdefiniowany jako iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora normalnego do powierzchni S.

 

Dla powierzchni płaskiej:

\phi = \vec{B} \cdot \vec {S} = B S \cos \alpha

gdzie:

 • \vec{B} - wektor indukcji magnetycznej
 • \vec{S} - wektor normalny do powierzchni S, którego długość jest równa polu powierzchni S
 • α - kąt między wektorami \vec{B} i \vec{S}

Dla dowolnej powierzchni:

\phi = \int\limits_S \vec{B} \cdot \vec{dS} = \int\limits_S B \cdot dS \cdot \cos \alpha

gdzie \vec{dS} jest nieskończenie małym fragmentem powierzchni

Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest Weber (Wb).

Strumień indukcji magnetycznej przyjmuje wartość maksymalną, gdy wektor indukcji magnetycznej jest prostopadły do powierzchni a najmniejszą (równą 0), gdy jest jest do niej równoległy. Strumień pola magnetycznego przechodzący przez powierzchnię zamknięta jest równy zero. Wynika to z faktu, że nie istnieją źródła pola magnetycznego w postaci pojedynczych biegunów magnetycznych (monopoli magnetycznych).

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Strumień indukcji magnetycznej